AB Ekdahls Eftr. Cykel & Motor Auktoriserad STIHL Fackhandlare

Inga Allmänna affärsvillkor har lagts in

Ingen Upphovsrätt och nytttjande har lagts in

Integritetspolicy

Vi är mycket glada att du besöker vår webbplats. Att skydda din personliga integritet är mycket viktigt för oss och vi behandlar dina uppgifter med stor omsorg och sekretess och använder dem endast inom ramen för vad som är tillåtet enligt gällande bestämmelser om dataskydd och då speciellt Dataskyddsförordningen ( i fortsättningen GDPR).

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter (enligt GDPR)
{{DealerName}}
{{DealerAddress1}}
{{DealerPostalCode}} {{DealerCity}}
{{DealerEmailAddress}} Telefon: {{DealerPhone}}

Syftet med insamling, behandling och användning av dina personuppgifter
Alla dina personuppgifter som blir kända för oss när du besöker vår webbplats och gör reservationer eller köp (nedan kallade köp) behandlas av oss i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Vi kommer alltid att hantera dem med sekretess och de samlas in, behandlas och användas uteslutande för att

(a) säkerställa att webbplatsen fungerar
(b) skydda våra egna affärsintressen gällande att ge rådgivning och support till våra kunder och att säkerställa vår skyddade produktdesign.
Förutom ovanstående kommer alla uppgifter som du delar med oss vid ett köp, bara att användas av oss för att slutföra och behandla ditt köp.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad GDPR) och baseras på följande:

* Om vi får ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i speciella syfte görs detta enligt artikel 6.1 (a) i GDPR.
* Alla uppgifter som du delar med dig av till oss i samband med ett köp och som krävs för att genomföra och/eller hantera sådana köp kommer att behandlas av oss i enlighet med artikel 6.1 (b) i GDPR.
* Om behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse görs detta enligt artikel 6.1 (c) i GDRP.
* Om behandling av uppgifter krävs för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade och/eller annan fysisk person görs detta enligt artikel 6.1 (d) i GDPR.
* Om behandling av uppgifter är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen, och om sådana intressen väger tyngre än den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och/eller grundläggande friheter, baseras behandlingen på artikel 6.1 (f) i GDPR.

Lagringsperiod samt radering och blockering av uppgifter
När köpet är slutfört kommer dina uppgifter att blockeras så att de inte kan fortsätta att användas och de raderas efter att lagringsperioderna inom ramen för gällande skatte- och handelsrätt har löpt ut, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till ytterligare användning av dina uppgifter.

Dina uppgifter tas alltid bort så snart ditt samtycke upphör att gälla eller så snart de inte längre behövs för ändamålet. Om dina uppgifter inte längre behövs för detta ändamål och/eller ditt samtycke inte längre gäller försvinner den rättsliga grunden för behandlingen. Om dina uppgifter ändå måste sparas, på grund av gällande lag, officiella eller avtalsenliga förpliktelser (t.ex. garantiåtaganden eller ekonomisk redovisning) kommer behandlingen att begränsas genom märkning och blockering.

Loggfiler
När du besöker vår webbplats överförs användardata av din webbläsare som lagras i serverns loggfiler. Filer som sparas på det här sättet innehåller följande uppgifter: datum och tid för besöket, namn på webbplatsen som du har besökt, IP-adress, källadress på webbplatsen du kom från, typ och version av webbläsare och vilket operativsystem du använder. Dessa uppgifter kommer endast att används för teknisk kommunikation och för att säkerställa driften. När du lämnar vår webbplats raderas uppgifterna med förbehåll för eventuella lagstadgade lagringsförpliktelser. Som rättslig grund räknas att vi kan fullgöra våra lagstadgade förpliktelser avseende datasäkerhet, att vår webbplats ska fungera tekniskt korrekt, att ta bort eventuella fel och för att garantera säkerheten.

Användning av cookies
För att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt och för att alla funktioner skall fungera på rätt sätt (t.ex. genomföra ett köp) använder vi oss av så kallade cookies på vår webbplats.

När du besöker vår webbplats får du information om att vi använder cookies i ett informationsfält, där vi också hänvisar till vår integritetspolicy.

Rättsliga grunder för uppgiftsbehandling med hjälp av cookies är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse av att förbättra vårt tjänsteutbud och se till att allt fungerar tekniskt korrekt.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att hålla reda på vad du har lagt i din kundvagn, för att du ska kunna skicka kontaktformulär och så att vi kommer ihåg dig nästa gång du besöker vår webbplats.

För att kunna göra ett köp på vår webbplats måste du ha aktiverat cookies. Om du inte vill aktivera cookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan inte skicka kontaktformulär eller genomföra ett köp. Kom ihåg att cookies inte kan skada din dator. De cookies som vi använder registrerar inte några identifierbara personuppgifter, som till exempel kreditkortsuppgifter. Vi ger dig denna information för att uppfylla gällande lagkrav och för att säkerställa att vi respekterar och skyddar din integritet när du använder vår webbplats. Om du vill ha mer allmän information om cookies och hur du hanterar dem kan du gå in på aboutcookies.org eller pts.se.

Hantera cookies
Som grundinställning är de flesta webbläsare inställda på att automatiskt acceptera cookies. När grundinställningarna för cookies har sparats i din webbläsare körs alla processer i bakgrunden utan att du märker det. Du kan vilja att ändra dessa inställningar. Vanligtvis kan du ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när cookies används och så att du kan välja från fall till fall om de ska accepteras eller inte, om de i vissa situationer inte skall accepteras eller om de alltid ska nekas.

Vissa webbplatser – inklusive vår – fungerar inte korrekt utan cookies, eftersom de behöver vissa filer för olika funktioner, till exempel hanteringen av köp. För att kunna köpa produkter måste du därför ha aktiverat cookies. Om du inte vill aktivera cookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan inte skicka kontaktformulär eller köpa några produkter. Nedan följer riktlinjer för hantering av cookies i de fyra vanligaste webbläsarna:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv-SE
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/privat-surfning-firefox-android
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US


De viktigaste cookies som används på vår webbplats:
Följande är en lista över de viktigaste cookies som vi använder och deras syfte:

Cookie: CookieNoticeDisplayed
Namn på cookie: Cookiemeddelande visat
Användning av cookie: Syftet med denna cookie är att hindra att cookiemeddelandet visas på nytt när du redan har accepterat eller läst våra cookiebestämmelser.

Cookie: Cart
Namn på cookie: Kundvagn
Användning av cookie: Syftet med denna cookie är att identifiera din nuvarande kundvagn som din egen.

Cookie: CartTotalCookie
Namn på cookie: Cookie för total mängd i kundvagn
Användning av cookie: Denna cookie identifierar aktuellt antal föremål i din kundvagn.

Cookie: __RequestVerificationToken
Namn på cookie: Säkerhetscookie
Användning av cookie: Denna säkerhetscookie verifierar aktuella förfrågningar och skyddar dig från andra användare som har åtkomst till denna cookie.

Cookie: lco
Namn på cookie: Cookie för inköpsprocess
Användning av cookie: Denna cookie identifierar användarens senaste köpprocess.

Cookies från tredje part
Cookies används även för webbanalystjänster och plugin-program (t.ex. för att dela innehåll på sociala medier). Mer information om sådana cookies anges nedan, under de olika tjänsterna som vi använder för vår webbplats.

Webbanalys med hjälp av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallad ”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, d.v.s. små textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt för oss att analysera hur vår webbplats används. Informationen som genereras av cookies om hur du använder vår webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i USA, där den sedan sparas.

Om du däremot har aktiverat IP-anonymisering för webbplatsen kommer din IP-adress inte att skickas utan att först kortats ner av Google, vilket sker i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA för att sedan kortas ner där. På webbplatsoperatörens begäran använder Google informationen för att analysera hur du använder webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter åt oss som webbplatsoperatör och för att tillhandahålla oss andra tjänster i samband med webbplatsen och internetanvändning. IP-adressen som Google Analytics skickar via din webbläsare kopplas inte samman av Google med några andra data som de kan tänkas ha. Du kan välja att förhindra lagringen av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. Tänk på att det kan medföra att du då inte kan använda webbplatsens alla funktioner fullt ut.

Du kan förhindra att Google samlar in eller behandlar uppgifterna som genereras av cookien och hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera plugin-programmet för webbläsaren via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Mer information om användarvillkoren och integritetspolicyn finns på www.google.com/analytics/terms/se.html och https://policies.google.com/privacy?hl=sv

För att garantera att de IP-adresser som samlas in är anonymiserade har Google Analytics utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” så att IP-adresser bara behandlas efter att ha avkortats och inga uppgifter kan härledas till specifika personer.

Data som samlas in via webbanalystjänsten Google Analytics används också av Andreas Stihl AG & Co. KG för att optimera och förbättra webbplatsen.

Rättsliga grunder är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse i att analysera användningen av vår webbplats och göra förbättringar av vårt serviceutbud.

Användning av remarketing eller ”liknande målgruppsfunktionalitet” från Google Inc.
På vår webbplats använder vi oss av remarketing eller ”liknande målgruppsfunktioner” som tillhandahålls av Google Inc. (nedan kallade ”Google”). Den här funktionen gör det möjligt för leverantörer att skicka riktad marknadsföring till besökare av webbplatsen i form av intressebaserad reklam som visas när andra webbplatser i Google Display-nätverket besöks. För att utföra den analys som utgör grunden för att skapa intressebaserad reklam (remarketing) använder Google så kallade cookies. Det innebär att Google sparar en liten fil innehållande en nummersekvens i besökarnas webbläsare. Filen registrerar antalet besökare på webbplatsen samt anonyma data om hur webbplatsen används. Inga personuppgifter om besökarna på webbplatsen sparas. Besöks sedan andra webbplatser i Google Display-nätverket visas reklam utifrån vilka produkter och information som besökaren visat intresse för på tidigare besökta webbplatser.

Du kan förhindra att Google samlar in eller behandlar uppgifterna som genereras av cookien och hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera plugin-programmet för webbläsaren via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

För att helt och hållet inaktivera Googles användning av cookies klickar du på följande länk och hämtar och installerar plugin-programmet där: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativt kan du inaktivera användning av cookies från tredje part genom att besöka webbplatsen för inaktivering som tillhandahålls av Network Advertising Initiativ här http://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera informationen som visas där. Mer information om Google Remarketing och Googles sekretesspolicy finns här: http://www.google.com/privacy/ads/.

Rättsliga grunder är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse i att analysera användningen av vår webbplats och resulterande förbättringar av vårt serviceutbud.

Användning av Google AdWords konverteringsspårning
Som kund hos Google AdWords använder vi Google konverteringsspårning, en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google AdWords sparar en cookie på din dator (”konverteringscookie”) om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte för identifiering av personer. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien fortfarande är giltig kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och sedan skickats vidare till vår webbplats. Varje annonsör tilldelas olika cookies. Cookies kan inte spåras via annonsörernas webbplatser. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-annonsörer som har valt konverteringsspårning. Det innebär att annonsörer ser det totala antalet användare som klickat på deras annons och skickats vidare till en bestämd sida för märkning för konverteringsspårning. De får däremot ingen information som kan användas för att identifiera användare.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator så att du inte deltar spårningen med hjälp av en inställning i din webbläsare (inaktiveringsalternativ). Du kommer då inte med i statistiken för konverteringsspårning.

Mer information från Google finns här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

Rättsliga grunder är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse i att analysera användningen av vår webbplats och göra förbättringar av vårt serviceutbud.

Microsoft Bing
Vi använder också Microsofts konverteringsspårning (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads sparar en cookie på din dator om du har kommit till vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. På så sätt kan vi och Microsoft Bing se att någon har klickat på en annons, att personen skickats vidare till vår webbplats och att personen har nått en bestämd målsida. Vi får bara information om det totala antalet besökare som har klickat på en Bing-annons och sedan skickat vidare till målsidan. Den här processen inkluderar inga uppgifter som avslöjar användarens identitet. Om du inte vill bli spårad kan du blockera sådana cookies, t.ex. via webbläsarens inställning som inaktiverar automatisk lagring av cookies. Mer information om dataskydd och cookies som används av Microsoft Bing finns på Microsofts webbplats här: http://privacy.microsoft.com/SV-SE/privacystatement.

Rättsliga grunder är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse i att analysera användningen av vår webbplats och göra förbättringar av vårt serviceutbud.

DoubleClick by Google
DoubleClick by Google är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallade ”Google”). DoubleClick by Google använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare tilldelas ett anonymt idnummer (ID). för att kontrollera vilka annonser som visas i din webbläsare och vilka annonser som du klickar på. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. DoubleClick-cookies gör det bara möjligt för Google och deras partnersidor att visa annonser som är relevanta för dig, baserat på dina tidigare besök på vår webbplats och andra webbplatser. Informationen som genereras av cookien överförs till en Google-server i USA, där den analyseras och sparas. Google skickar endast data till tredje part om det finns grund för det i lagstadgade föreskrifter eller om det krävs för behandling av avtalsuppgifter. Google kommer under inga omständigheter att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som samlas in av Google. Genom att använda den här webbplatsen ger du ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter av Google, enligt ovan.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att göra inställningar i din webbläsare. Det kan medföra att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas full ut. Du hittar mer information om DoubleClicks dataskydd här: https://policies.google.com/?hl=sv. Du kan också förhindra att Google visar intresseanpassade annonser genom att inaktivera annonsanpassning i webbläsarinställningarna. Du kan få mer information om annons-anpassning av Google genom att följa länken här: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv.

Rättsliga grunder är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse i att analysera användningen av vår webbplats och göra förbättringar av vårt serviceutbud.

Dela personuppgifter i samband med en köpprocess
Om det krävs att dina uppgifter överförs till tredje part för att kunna leverera dina varor skickas dina uppgifter vidare till de fraktföretag som fått i uppdrag att leverera varorna. För att hantera betalningar lämnar vi ut dina betalningsuppgifter till partnerföretaget och/eller kreditinstitutet som ansvarar för våra betalningar. Betalningstransaktioner utförs via PayPal som tjänsteleverantör (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5th floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Information om dataskydd och integritetspolicy för PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. finns på PayPals webbplats, www.paypal.com. För att kunna genomföra relevant betalningstransaktion skickar vi följande uppgifter till PayPal: inhandlade föremål och totalt pris för köpet.

Rättsliga grunder och syfte för uppgiftsbehandlingen är att fullgöra ett avtal (d.v.s. orderbehandling).

Datasäkerhet
Som en del av behandlingen av ett köp krypteras dina personuppgifter och skickas via internet. Vi vidtar vanliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats och andra system mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifikation och spridning av dina uppgifter av obehöriga. Vi kan dock inte garantera ett totalt skydd. För att få åtkomst till ditt kundkonto måste du ange ditt personliga lösenord. Du ska alltid hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och stänga webbläsarfönstret när du har avslutat ditt besök hos oss, särskilt om du delar dator med andra.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du följande rättigheter:

• Rätt till åtkomst
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur länge de lagras, hur uppgifterna behandlas och eventuella mottagare av uppgifterna. Du har också rätt att få en kopia på personuppgifterna som behandlas.

• Rätt till rättelse
Du har rätt att kräva att vi rättar till eventuella felaktiga personuppgifter och att vi kompletterar eventuella ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till borttagning (”rätt att bli bortglömd”)
Förutsatt att alla rättsliga krav uppfylls har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Om radering förhindras enligt lagstadgade lagringsförpliktelser begränsas behandlingen av dina uppgifter enligt nedan.

• Rätt till begränsad behandling
Förutsatt att alla rättsliga krav uppfylls har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, d.v.s. att märka dina uppgifter på ett sådant sätt att de begränsas för behandling i framtiden (och därmed blockeras).

• Rätt till dataöverföring
Förutsatt att alla rättsliga krav uppfylls har du rätt att kräva att vi skickar de uppgifter som du har gett oss antingen till dig själv eller till en personuppgiftsansvarig som du utser. I sådana fall skickar vi dem i ett strukturerat och dataläsbart standardformat.

• Rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (”invändning mot marknadsföring”).

• Rätt att göra invändningar mot uppgiftsbehandling där rättslig grund är ”relevans”
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina uppgifter, förutsatt att sådana invändningar har sin rättsliga grund i ”relevans”. I sådana fall ska vi sluta behandla dina uppgifter, om det, inom lagens ramar, inte finns tvingande rättsliga grunder för fortsatt behandling som väger tyngre än dina rättigheter.

• Rätt att återkalla ditt samtycke
Om du har gett oss samtycke till att samla in och behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla det samtycket. Återkallelsen kommer att gälla från återkallelsens tidpunkt och framåt. Detta påverkar inte legitimiteten att behandla dina uppgifter fram till datumet för återkallelsen.

• Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att behandlingen av dina uppgifter är felaktig eller att de har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning kan du ta kontakt med Datainspektionen, datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Kontaktperson
Du kan kontakta oss direkt om du har frågor som rör insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter eller information, rättelse, blockering eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla något samtycke som du har gett oss. Våra kontaktuppgifter står i publikationsinformationen.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

{{DealerName}}
{{DealerAddress1}}
{{DealerPostalCode}} {{DealerCity}}
{{DealerEmailAddress}} Telefon: {{DealerPhone}}

Integritetspolicyn uppdaterades senast: Maj 2018

Användning av cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt och för att alla funktioner skall fungera på rätt sätt (t.ex. genomföra ett köp) använder vi oss av så kallade cookies på vår webbplats.

När du besöker vår webbplats får du information om att vi använder cookies i ett informationsfält, där vi också hänvisar till vår integritetspolicy.

Rättsliga grunder för uppgiftsbehandling med hjälp av cookies är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse av att förbättra vårt tjänsteutbud och se till att allt fungerar tekniskt korrekt.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att hålla reda på vad du har lagt i din kundvagn, för att du ska kunna skicka kontaktformulär och så att vi kommer ihåg dig nästa gång du besöker vår webbplats. För att kunna göra ett köp på vår webbplats måste du ha aktiverat cookies. Om du inte vill aktivera cookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan inte skicka kontaktformulär eller genomföra ett köp. Kom ihåg att cookies inte kan skada din dator. De cookies som vi använder registrerar inte några identifierbara personuppgifter, som till exempel kreditkortsuppgifter. Vi ger dig denna information för att uppfylla gällande lagkrav och för att säkerställa att vi respekterar och skyddar din integritet när du använder vår webbplats. Om du vill ha mer allmän information om cookies och hur du hanterar dem kan du gå in på aboutcookies.org eller pts.se.

Hantera cookies

Som grundinställning är de flesta webbläsare inställda på att automatiskt acceptera cookies. När grundinställningarna för cookies har sparats i din webbläsare körs alla processer i bakgrunden utan att du märker det. Du kan vilja att ändra dessa inställningar. Vanligtvis kan du ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när cookies används och så att du kan välja från fall till fall om de ska accepteras eller inte, om de i vissa situationer inte skall accepteras eller om de alltid ska nekas.

Vissa webbplatser – inklusive vår – fungerar inte korrekt utan cookies, eftersom de behöver vissa filer för olika funktioner, till exempel hanteringen av köp. För att kunna köpa produkter måste du därför ha aktiverat cookies. Om du inte vill aktivera cookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan inte skicka kontaktformulär eller köpa några produkter. Nedan följer riktlinjer för hantering av cookies i de fyra vanligaste webbläsarna:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv-SE

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/privat-surfning-firefox-android

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

De viktigaste cookies som används på vår webbplats:

Följande är en lista över de viktigaste cookies som vi använder och deras syfte:

Cookie Namn på cookie Användning av cookie
CookieNoticeDisplayed Cookiemeddelande visat Syftet med denna cookie är att hindra att cookiemeddelandet visas på nytt när du redan har accepterat eller läst våra cookiebestämmelser.
Cart Kundvagn Syftet med denna cookie är att identifiera din nuvarande kundvagn som din egen.
CartTotalCookie Cookie för total mängd i kundvagn Denna cookie identifierar aktuellt antal föremål i din kundvagn.
__RequestVerificationToken Säkerhetscookie Denna säkerhetscookie verifierar aktuella förfrågningar och skyddar dig från andra användare som har åtkomst till denna cookie.
lco Cookie för inköpsprocess Denna cookie identifierar användarens senaste köpprocess.

Cookies från tredje part

Cookies används även för webbanalystjänster och plugin-program (t.ex. för att dela innehåll på sociala medier). Mer information om sådana cookies anges nedan, under de olika tjänsterna som vi använder för vår webbplats.

Namn partner Cookie/kaka användning
Google Google Analytics använder cookies/kakor för att se hur webbplatsen används och analysändamål. Länk(ar) för mer information: http://www.google.com/intl/de_de/policies/technologies/cookies/